„Siekime šventumo pradėdami nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis“. II knygų mugės diena

„Esame krikščionys ir norime siekti šventumo. Siekite šventumo pradėdami nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis, būkite dėmesingi jų poreikiams (plg. plg. Apašt. parag. Gaudete et exsultate, 146). Mūsų tikroji tapatybė yra susijusi su priklausymu tautai. Nėra nei „laboratorinės“, nei „distiliuotos“, nei „grynakraujės“ tapatybės – tokių nėra. Yra keliavimo kartu, kovojimo kartu, mylėjimo kartu tapatybė. Yra priklausymo šeimai, tautai tapatybė. Yra tapatybė, kuri tau suteikia meilę, švelnumą, rūpinimąsi kitais. Tapatybė, kuri duoda jėgų kovoti ir kartu švelnumo paglostyti. Kiekvienas pažįstame grožį ir nuovargį – gražu, kai jaunimas pavargsta, tai ženklas, kad jie dirba, – o dažnai net ir skausmą dėl priklausymo tautai, jūs tai žinote. Čia įleidusi šaknis mūsų tapatybė. Mes nesame žmonės be šaknų!”

Šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai nuskambėję jo viešnagės Lietuvoje metu, tapo puikiu leitmotyvu antrajai Vilniaus knygų mugės dienai ir diskusijai „Dialogo prasmės beieškant“, kurią surengė žurnalas „Ateitis“ bendradarbiaudamas su fondu „Bažnyčios kronika“. Padiskutuoti apie savo pasirinkimus ir lietuvišką tapatybę ryžosi VU mediciną studijuojantis Amerikos lietuvis Andrius Dunčia, Amerikos lietuvė, Harvardo universiteto doktorantė Andrėja Siliūnaitė ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentas Linas Braukyla. Nors diskusijos tema buvo rimta, bet ją moderavusio VU teisės doktoranto Vyčio Turonio humoro jausmo dėka, diskusija vystėsi ne tik įdomiai, bet ir nuotaikingai. Kviečiame pasiklausyti įrašo:

Fotografijos Vaidos Kneižienės.