Arkivyskupui Sigitui TAMKEVIČIUI skirta jubiliejinė Stasio LOZORAIČIO premija