Lapkričio 7-ąją arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS šventė savo 80 metų jubiliejų

Fotografija Marijos Staniulytės

Sveikiname fondo „Bažnyčios kronika“ įkūrėją arkivyskupą emeritą Sigitą TAMKEVIČIŲ ir linkime Jam sveikatos, daug gražių ir šviesių dienų!