Vilniaus knygų mugėje. Trečioji diena (fotoreportažas)

3-ioji Vilniaus knygų mugės diena katalikiškai žiniasklaidai prasidėjo LRT forume, kur buvo pristatoma popiežiaus Pranciškaus pokalbių knyga „Kai meldžiatės sakykite: “Tėve mūsų“(Katalikų pasaulio leidiniai). Knygos pristatyme dalyvavo Vilniaus arkivysk. G. Grušas ir Kauno arkivysk. L. Virbalas, pokalbį moderavo E. Jakilaitis.

Kalbėdamas apie knygą Kauno arkivyskupas sakė, kad jei norisi pagilinti teologines žinias apie maldą Tėve mūsų, reikėtų ieškoti pop. Benedikto XVI knygų. Skaitant knygą „Kai meldžiatės sakykite: “Tėve mūsų“, pop. Pranciškus, tarsi, prisėda prie kiekvieno iš mūsų kaip tėvas ir bendrauja kaip su šeimos nariais. „Ši knyga, galėtų būti ir mokomasis vadovėlis, kaip tapti tikrais šeimynykščiais, nes joje, pop. Pranciškus kalba apie tėvystės ir motinystės svarbą“, – sakė arkivyskupas.

„Ši knyga padeda įžengti į santykį ne tik su Dievu, bet ir su popiežiumi Pranciškumi, kuris jau pradedamas vadinti pasaulio klebonu. Knygoje, pop. Pranciškus, mus kviečia bendrystei su juo, o per tai įtraukia mus į santykį su Tėvu“, – sakė arkivyskupas G. Grušas, primindamas, kad malda „Tėve mūsų“ yra kelrodė žvaigždė mūsų gyvenime. Jeigu savo gyvenime išgyvenome betėvystę, mus tai giliai sužeidžia, beturime priešnuodį šiai žaizdai, tai malda Tėve mūsų“.

Kokią žinią šia knyga mums siunčia pop. Pranciškus? „Mus reikia saugumo ir jausmo, kad esi mylimas. Santykio atradimas su Dangiškuoju Tėvu ir yra mūsų gyvenimo saugumo pagrindas,“ – kalbėjo knygos pristatymo dalyviai. Knygos pristatymas baigėsi malda „Tėve mūsų“, ja meldėsi visi, kurie buvo susirinkę LRT forume, o jis buvo sausakimšas.

* * *

Į katalikiškos žiniasklaidos stendo organizuojamą diskusiją „Šventųjų užtariami – prieš šimtmečius ir šiandien“, kurioje dalyvavo kun. dr. Arnoldas Valkauskas, dr. Liudas Jovaiša, ir dr. Sigutė Maslauskaitė-Mažylienė, taip pat, netilpo visi norintys.

Diskusija prasidėjo nuo klausimo, kodėl tikinčiajam nepakanka Jėzaus, kodėl reikia šventųjų užtarimo? Kun. A. Valkausko nuomone, Jėzaus užtenka, galima ir nesikreipti užtarimo į šventuosius, bet Bažnyčios buvimas, tai buvimas kartu, ir kiekvienas yra šaukiamas į dalyvavimą Dievo realybėje.

„Bažnyčios kronikos“ stende gyvenimas virė visą dieną, Marijos radijo laidų vedėjai aktyviai bendravo su mugės lankytojais, rašytojai dalijo autografus, o br. Vincentas OFM Cap rūkytais lašinukais vaišino ne tik praalkusius kolegas iš katalikiškos žiniasklaidos, bet ir mugės lankytojus.

Trečiosios knygų mugės dienos renginiai baigėsi tiesiogine Marijos radijo laida „Klausk drąsiai“, kurioje su klausytojais bendravo kun. K. Dvareckas, br. Vincentas OFM Cap, kun. bažn. t. lic. Virginijus Veprauskas ir kun. Povilas Narijauskas. Diena buvo pilna jaukumo, bendrystės ir šypsenų.

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena

Vilniaus knygų mugėje 2018.Trečia diena