Every year since 1999, the Foundation has recognized members of the Lithuanian media community who stand out for honest, objective and principled journalism and for the public promotion of Christian values. Archbishop Tamkevičius presents the Church Chronicle Awards, including a monetary component, on the occasion of World Communication Day.

Journalism awards

Past recipients of the Church Chronicle Awards:

2014

Antanas GAILIUS
Mindaugas BUIKA

2013

Saulius KUBILIUS
Andrius NAVICKAS

2012

Kristina ČIUČIULKAITĖ (posthumous)
Silvija KNEZEKYTĖ

2011

Katarzyna KORZENIEWSKA-WOŁEK
Bryan BRADLEY
Kastantas LUKĖNAS

2010

Fr. Vaclovas ALIULIS, MIC
Fr. Julius SASNAUSKAS, OFM

2009

Jonas MALINAUSKAS
Nerijus ŠEPETYS

2008

Violeta MISEVIČIŪTĖ
Vida SAVIČIŪNAITĖ

2007

Kęstutis K. GIRNIUS
Ingrida LAIMUTYTĖ–MATVEJEVIENĖ / Editors of Bitutė magazine
Genutė ULEVIČIENĖ / Marijos radijas children’s programming team

2006

Vanda IBIANSKA
Romas SAKADOLSKIS

2005

Jūratė KUODYTĖ
Mykolas DRUNGA

2004

Tomas VILUCKAS
Dalia JAZUKEVIČIŪTĖ

2003

Paulius V. SUBAČIUS

2002

Dalė ŠMERAUSKAITĖ
Gediminas ŽUKAS
Vaida SAUMUOLYTĖ

2001

Jūratei GRABYTĖ
Angelė STATKUVIENĖ

2000

Petras KIMBRYS

1999

Rūta TUMĖNAITĖ
Birutė GARBARAVIČIENĖ
Milda and Vygandas RAČKAITIS
Editors of ŽEMAIČIŲ SAULUTĖ