„Bažnyčios kronikos“ fondas aktyviai telkia lėšas ir finansiškai remia žiniasklaidos bei leidybos projektus, prisidedančius prie Katalikų Bažnyčios Lietuvoje sielovados prioritetų.

Lėšų telkimas ir parama