Fondo valdyba

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (Pirmininkas)

Kauno arkivyskupas emeritas. Buvęs leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktorius.

Vygantas Malinauskas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos teisininkas. Buvęs Ateitininkų federacijos pirmininkas. Vytauto Didžiojo universiteto teisės teorijos ir filosofijos dėstytojas.

Gediminas Žukas

Buvęs leidinio „Bažnyčios žinios“ vyr. redaktorius. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisijos sekretorius.

Darius Chmieliauskas

Caritas leidyklos „Artuma“ direktorius. Žurnalo „Artuma“ vyr. redaktorius. Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai. Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryboje.

Bryan Bradley

Konsultavimo įmonės Textus Aptus Communications steigėjas. Buvęs Bloomberg ir Reuters agentūrų Baltijos šalių reporteris. Studijos „Lietuvos katalikų žiniasklaidos tolesnės plėtros vadybos aspektai“ (2013 m.) autorius.