„Perskaityk ir pasidalyk su kitu!“

Plg. „LKB kronikos“ moto

Fondo misija

Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ siekia, kad išlaisvinanti Kristaus Evangelija Lietuvoje būtų skelbiama visais kanalais ir krikščioniškoji žiniasklaida čia užimtų deramą vietą bendroje viešojo komunikavimo erdvėje.

Tam telkiami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, vienijamos katalikų žiniasklaidos pajėgos, vykdomi ugdymo projektai.

Fondo veikla derinama su Lietuvos Vyskupų Konferencijos priimtu visuomenės komunikavimo priemonių plėtros strateginiu planu.

Fondo pavadinime glūdi užuomina į 1972 m. pradėtą leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ , atlikusią reikšmingą ar net unikalų vaidmenį sovietų okupacijos sąlygomis kovojant už sąžinės laisvę ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

1998 m. – paminėjus „LKB Kronikos“ 25-metį, buvo įsteigtas fondas „Bažnyčios kronika“, taip ieškant būdų naujame Lietuvos gyvenimo etape prisidėti ugdant mūsų visuomenės krikščioniškąją kultūrą ir jos vertybines nuostatas. Fondo iniciatorius ir valdybos pirmininkas – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

2015 m. fondas iš pagrindų atsinaujino ir išplėtė savo veiklą.