„Katalikai turi didžiulį potencialą praturtinti viešojo bendravimo erdvę ir skatinti bendrąjį gėrį, o jų dalyvavimas žiniasklaidoje prie to esmingai prisideda. XIX ir XX amžiuje katalikai, gyvendami ypač sunkiose sąlygose,  daug nuveikė gindami tikėjimą ir krikščioniškąsias vertybes. XXI amžiuje reikia tai tęsti.“

Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ, Fondo iniciatorius ir Valdybos pirmininkas

Mokymai ir ištekliai

BK Fondas skatina įvairių Lietuvos katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbiavimą, siūlo mokymus bei kitus išteklius katalikų komunikuotojų kompetencijai gerinti »»»

 
Lėšų telkimas ir parama

BK Fondas aktyviai telkia lėšas ir finansiškai remia žiniasklaidos bei leidybos projektus, prisidedančius prie Katalikų Bažnyčios Lietuvoje sielovados prioritetų »»»

 
Apdovanojimai

BK Fondas kasmet teikia apdovanojimus viešosios komunikacijos dalyviams už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą »»»