Gegužės 7–8 d. „Bažnyčios kronikos“ fondas į susitikimą-seminarą Birštone sukvietė LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos narius ir katalikų medijų atstovus

2015 m. gegužės 7–8 d. Birštone, Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose vyko katalikų žiniasklaidos priemonių atstovų susitikimas su ganytojais. Susitikimą organizavo nuo 2015 m. atsinaujinęs ir plečiantis savo veiklą „Bažnyčios kronikos“ fondas. Susitikime dalyvavo LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos nariai: arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Gintaras Grušas, vyskupai Lionginas Virbalas ir Kęstutis Kėvalas. Susitikime buvo atstovaujama dvi dešimtys įvairių žiniasklaidos priemonių: spausdintų leidinių, radijo bei televizijos laidų, interneto portalų. Jame taip pat dalyvavo LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius ir jo pavaduotojas kun. Darius Trijonis bei svečias iš JAV, „Kolumbo riterių“ organizacijos atstovas p. James Nadzieja. Susitikimu siekta glaudesnio žiniasklaidos veikėjų bendradarbiavimo su ganytojais, taip pat aptartos bendro organizuoto veikimo galimybės. Pažymėtina, kad panašaus masto iniciatyvų ilgokai nebuvo, ir, kaip patvirtino dalyviai, jų tikrai trūko.

Susitikimo pradžioje buvo trumpai pristatyti atsinaujinusio „Bažnyčios kronikos“ fondo siekiai ir valdybos nariai: jo pirminkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, susitikimo moderatorius Vygantas Malinauskas, prelegentas Bryanas Bradley, Darius Chmieliauskas ir Gediminas Žukas.

„Bažnyčios kronikos“ fondo iniciatorius ir valdybos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris yra LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas, sveikinimo žodyje priminė dviejų dešimtmečių kelią, kurį katalikų žiniasklaida nuėjo drauge su nepriklausomoje Lietuvoje atsikuriančia Bažnyčia. Jis priminė ankstesnį katalikų leidėjų bandymą vienyti pastangas ir kvietė susitikimo dalyvius pasvarstyti apie bendro veikimo galimybes šiandienos sąlygomis.

LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė visuomenės komunikavimo priemonių plėtros gaires, kuriose išskirtos dvi sritys: pačios Bažnyčios vykdoma viešoji komunikacija ir katalikiškųjų žiniasklaidos priemonių plėtra.

Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas pasidalijo bendravimo su sekuliariosios žiniasklaidos žurnalistais patirtimi. Deja, žiniasklaidos dėmesio dažniausiai sulaukia ne pozityvi Bažnyčios veikla, bet nelaimės ar skandalai. Kita vertus, asmeninis bendravimas su žurnalistais duoda gerų vaisių.

Susitikimo dalyviai trumpai pristatė savo atstovaujamas žiniasklaidos priemones, sutelkdami dėmesį į jų misiją, tikslinę auditoriją, stipriąsias puses ir problemas. Buvo pristatyti leidiniai „Artuma“, „Ateitis“, „Bažnyčios žinios“, „Bitutė“, „Tėvo Pijaus balsas“, „Mylėkite viens kitą“, „Laiškai bičiuliams“, „Magnificat“, „Magnificat vaikams“, „Naujasis židinys“, „Saleziečių žinios“, „XXI amžius“, „Žodis tarp mūsų“, leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“, Katalikų interneto tarnyba ir jos vykdomi projektai, iniciatyva „Kataliko balsas“, interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ ir jo leidybiniai projektai, „Marijos radijas“, katalikų radijo „Mažoji studija“, ateitininkų tinklaraštis „Neliberaliai“, interneto portalas „Pro Patria“.

„Bažnyčios kronikos“ fondo valdybos narys Bryanas Bradley pristatė savo parengtą studiją apie Lietuvos katalikų žiniasklaidos vadybą. Jis akcentavo būtinybę apibrėžti tikslinę adresatų grupę, į kurią kreipiamasi žiniasklaidos priemone; taip pat ragino žiniasklaidos produktų kūrimo bei platinimo srityse ieškoti bendradarbiavimo galimybių.

Pasidaliję į darbo grupes dalyviai svarstė apie bendrus poreikius ir galimas bendro veikimo sritis. Buvo vieningai patvirtintas noras ateityje reguliariai rengti panašius susitikimus, organizuoti ugdymo seminarus, ieškoti bendrų prisistatymo visuomenei platformų. Taip pat pareikštas kai kurių katalikiškųjų žiniasklaidos priemonių noras burtis į asociaciją tolesniam sistemingam veikimui. Fondo „Bažnyčios kronika“ valdybos nariai pažadėjo padėti steigti asociaciją, drauge patikslino, kad būsimoji asociacija netapatintina su jau veikiančiu fondu ir jo valdymo struktūra. 

„Bažnyčios kronikos“ fondo informacija

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės